Cảnh báo kiến ba khoang vào mùa

Sức khỏe
Thời tiết mưa và đến mùa thu hoạch lúa khiến nhiều người sống tại các ký túc xá sinh viên, nhà cao tầng tại một số địa phương bị kiến ba khoang tấn công.