Cảnh báo phụ huynh: Bé gái 6 tuổi mắc tóc vào thang cuốn

Sức khỏe
Trong khi con gái sợ hãi khóc lóc, người bố bên cạnh chỉ biết vỗ về mà không biết phải làm gì để cứu con.