Cảnh báo: Triệu chứng sốc nhiễm độc băng vệ sinh

Sức khỏe
Việc sử dụng băng vệ sinh có thể khiến các phụ nữ bị nhiễm khuẩn, dẫn đến các triệu chứng sốc độc và nhiều ảnh hưởng có hại khác cho sức khỏe.