Cấy ghép đĩa đệm cổ nhân tạo tại Mỹ

Sức khỏe
Ca cấy ghép đĩa đệm cổ nhân tạo đầu tiên tại Mỹ vừa được thực hiện. Loại đĩa đệm này được thiết kế nhân nhớt và dây chằng y như thật.