Cha hiến tặng nội tạng con trai chết não giúp cứu sống 4 người

Sức khỏe
Sau khi biết con trai mình không còn hy vọng sống, người cha đã thực hiện nghĩa cử hết sức cao đẹp để cứu sống 4 người không quen biết.