Chấn động vụ bác sĩ thụ tinh sai tinh trùng cho hơn 100 bệnh nhân

Sức khỏe
Bernard Norman Barwin sử dụng sai tinh trùng, bao gồm tinh trùng của mình, để thụ tinh cho nhiều bệnh nhân suốt hàng chục năm.