Chàng trai Hà Nội chết não tặng sự sống cho 6 người xa lạ

Sức khỏe
Hai thận và gan của chàng trai được ghép ngay cho 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, quả tim được điều phối chuyển vào Huế ghép cho một bệnh nhân 52 tuổi bị suy tim.
Xem thêm