Chất lượng không khí tại Hà Nội tuần qua diễn biến ra sao?

Sức khỏe
Diễn biến không khí tại Hà Nội tuần qua trái ngược nhau, đầu tuần và giữa tuần chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình, nhưng cuối tuần lại xấu đi.
Xem thêm