Chất nhúng để nhổ lông vịt là hóa chất bị cấm sử dụng

Sức khỏe
Liên quan đến việc nhổ lông vịt bằng chất lạ ở TP Cần Thơ, theo tìm hiểu của phóng viên VTV, đây là các hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.