Cơ thể biến đổi dị dạng do uống rượu hàng ngày

Sức khỏe
Do uống đến 1 lít rượu mạnh mỗi ngày trong suốt 25 năm qua, người đàn ông Trung Quốc đã phải nhập viện vì các u mỡ nổi đầy khiến cơ thể ông biến dạng như quái vật.