Con người hít phải hàng chục nghìn hạt nhựa siêu nhỏ mỗi năm

Sức khỏe
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường của Pháp số ra ngày 5/6 cho rằng con người hít phải hàng chục nghìn hạt nhựa siêu nhỏ mỗi năm.