DMCA.com Protection Status

Con người sẽ ra sao nếu Mặt Trời biến mất?

Sức khỏe
Nếu Mặt Trời biến mất, Trái Đất sẽ bay theo một đường thẳng vào không gian. Trong vòng một năm, nhiệt độ Trái Đất sẽ giảm xuống -73 độ C khiến con người không thể tồn tại.