Cơn sốt 'đỗ quyên ngủ đông': Hoa có độc hay không?

Sức khỏe
Trông như những thanh củi khô nhưng lại được giới thiệu là 'đỗ quyên ngủ đông', sau khi cắm vào nước, chúng sẽ hồi tỉnh và bung nở... khiến không ít người tiêu dùng lo lắng loại hoa này bị tẩm các hóa chất độc hại.