Công dụng tuyệt vời của những thứ tưởng chừng bỏ đi

Sức khỏe
Vỏ chuối có thể thay thế xi để đánh giày da bóng loáng, vỏ cam có thể tận dụng làm giá cắm nến vừa đẹp vừa thơm...