Cùng thử cảm giác mạnh khi ngồi trên xích đu cao nhất thế giới

Sức khỏe
StarFlyer là trò chơi xích đu cao nhất thế giới tại công viên giải trí Vue 360 ở Orlando, Florida, Mỹ. Với độ cao 128 m, StarFlyer không dành cho những kẻ yếu tim.
Xem thêm