Đàn cá trê nặng gần chục kg mỗi con trong bệnh viện ở Sài Gòn

Sức khỏe
Hàng trăm con cá trê được người dân phóng sinh trong bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi con dài nửa mét, nặng gần chục kg.