Đánh nhau ở bệnh viện 115, 2 bảo vệ phải uống phơi nhiễm

Sức khỏe
Có 6 người bị thương, trong đó 2 bảo vệ phải uống phơi nhiễm khi xô xát xảy ra vì nam tài xế vào chở người bệnh.
Xem thêm