Đặt quả cầu kim loại đã đun nóng vào kem đánh răng sẽ ra sao?

Sức khỏe
Đoạn video ghi lại những hiện tượng xảy ra giữa quả cầu kim loại đã được đun nóng vào một lượng kem đánh răng. Sau một thời gian ngắn, quả cầu sẽ làm cháy một ít kem đánh răng.
Xem thêm