Đây là những loại thực phẩm không nên dùng khi uống thuốc

Sức khỏe
Một số thực phẩm có thể làm thuốc mất tác dụng, nếu không nói là tác dụng phụ nguy hiểm. Dưới đây là hướng dẫn của tiến sĩ Aisling Hillick về thực phẩm và thuốc khi được dùng cùng lúc, được trang Mirror đăng lại ngày 28/3.