Để bụng đói khi đi ngủ, nên hay không?

Sức khỏe
Đi ngủ khi đói có thể khiến dạ dày co thắt mạnh, dẫn đến giảm khối cơ và ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghỉ ngơi.