Đẻ mổ diễn ra như thế nào?

Sức khỏe
Phụ nữ đẻ mổ khi có chỉ định của bác sĩ, vết thương lâu hồi phục hơn so với sinh thường.

VIDEO MỚI NHẤT