'Dị nhân' tự tiêm nọc độc rắn vào cơ thể suốt 28 năm vẫn không chết

Sức khỏe
Người đàn ông được coi là "dị nhân" khi tự tiêm nọc rắn độc vào cơ thể suốt 28 năm với kỳ vọng tăng miễn dịch với nọc độc.

VIDEO MỚI NHẤT