Điều gì xảy ra nếu bạn đi bộ suốt 24 giờ?

Sức khỏe
Mỗi bước đi, chân phải chịu toàn bộ trọng lượng và áp lực của cơ thể. Vì vậy, nếu đi bộ quá nhiều, lực này sẽ làm rách cơ, chuột rút và gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm khác.