Điều gì xảy ra nếu bạn không bao giờ ăn thịt?

Sức khỏe
Thịt cung cấp chất dinh dưỡng mà cơ thể cần nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, cắt giảm thịt trong chế độ ăn hàng ngày sẽ rất có lợi cho sức khỏe.
Xem thêm