DMCA.com Protection Status

Điều gì xảy ra nếu bạn nhìn thẳng vào Mặt Trời?

Sức khỏe
Bức xạ cực tím sẽ gây tổn thương mắt nghiêm trọng nếu bạn nhìn thẳng vào Mặt Trời trong thời gian dài.