Điều gì xảy ra nếu con người bất tử?

Sức khỏe
Khi con người bất tử, chuyện kết hôn với một người cả đời sẽ là dĩ vãng, dân số sẽ tăng rất nhanh và tài nguyên trên Trái Đất sẽ cạn kiệt.
Xem thêm