Điều gì xảy ra nếu con người sống dưới đáy biển?

Sức khỏe
Để tạo ra một thành phố hoàn thiện dưới đáy đại dương, con người cần xây dựng các thiết bị hỗ trợ sự sống, tìm nguồn thức ăn và biết cách đối phó với tình huống khẩn cấp.