Điều gì xảy ra nếu khí quyển Trái Đất chứa toàn oxy?

Sức khỏe
Nếu 100% khí quyển là oxy, con người sẽ nhanh chóng tử vong, các loài côn trùng trở nên khổng lồ và những đám cháy sẽ lớn chưa từng thấy.