Điều gì xảy ra với cơ thể người sau khi qua đời?

Sức khỏe
Tế bào bị phá vỡ, cơ thể ở trạng thái toàn chất lỏng, các cơ quan tự tiêu hủy khi con người rời bỏ cõi đời, theo Ted-ed.

VIDEO MỚI NHẤT