Độc đáo xiếc lợn ở Việt Nam

Sức khỏe
Chó làm xiếc, voi làm xiếc đã trở nên quen thuộc nhưng lợn làm xiếc thì chỉ mới được biểu diễn ở Việt Nam trong thời gian gần đây.
Xem thêm