Đông lạnh cả gia đình để chờ ngày hồi sinh

Sức khỏe
Một gia đình tại Mỹ quyết định chi số tiền tương đương hơn 3 tỉ đồng để thực hiện việc đóng băng thi thể bằng nitơ lỏng với mong muốn được tái sinh sau khi “rã đông”.