Dùng robot phẫu thuật ở bệnh viện lớn nhất TP HCM

Sức khỏe
Thông qua điều khiển giả lập, các cánh tay robot sẽ thao tác như thao tác của bác sĩ phẫu thuật với độ chính xác được đánh giá rất cao.