Đường trong nước ngọt dễ gây béo phì hơn so với đường tự nhiên?

Sức khỏe
Nghiên cứu tại đại học Auckland cho thấy, so với đường tự nhiên thì đường trong nước ngọt sẽ dễ dẫn đến những biến đổi có hại trong trao đổi chất...