Em bé Việt Nam bị bỏ rơi treo trên cây xuất viện sau khi điều trị tại Singapore

Sức khỏe
Bé Triệu Hoài An - bệnh nhi bị bỏ rơi và treo trên cây được các sư chùa Huệ Quang đưa sang Singapore chữa trị đến nay đã hồi phục.