Gánh nặng ung thư sau thảm họa 11/9

Sức khỏe
Jacquelin Febrillet 26 tuổi vào 11/9/2001, ngày không tặc lao máy bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới, cách nơi cô làm việc hai tòa nhà.