Gắp đỉa dài 10 cm sống ngoe nguẩy ra khỏi mũi người phụ nữ ở Nghệ An

Sức khỏe
Cảnh tượng bác sĩ dùng nhíp gắp con đỉa dài 10 cm còn sống ngoe nguẩy ra khỏi mũi nữ bệnh nhân ở Nghệ An khiến người xem nổi da gà.
Xem thêm