Giả danh bác sĩ lừa tiền trong bệnh viện

Sức khỏe
Lợi dụng Bệnh viện sản - nhi Quảng Ngãi vừa đi vào hoạt động, tình trạng giả bác sĩ trà trộn vào Bệnh viện lừa gạt người dân lấy tiền. Bệnh viện Sản - nhi Quảng Ngãi đã phát hiện vạch trần bác sĩ "dỏm" đang lừa lấy tiền người dân.