Gối hình bàn tay cho phép ngủ ở mọi tư thế

Sức khỏe
Gối MonPère có hình hai bàn tay 4 ngón và dễ dàng uốn cong, giúp người dùng có chỗ gối đầu trong mọi tư thế ngủ.