Hai dạng thuỷ ngân phát tán ra môi trường

Sức khỏe
Khoảng 15,2 - 27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy Rạng Đông, được Tổng cục Môi trường xác định là thuỷ ngân lỏng và Amalgam