Ham rẻ nhiều người mua gà nướng Trung Quốc về ăn

Sức khỏe
Bỏ mặc những lời cảnh báo từ các chuyên gia, nhiều người vẫn ham rẻ, tò mò đặt hàng gà nướng Trung Quốc về ăn.