Hàng tỷ virus đang rơi xuống Trái đất mỗi ngày

Sức khỏe
Mỗi ngày có 1 tỷ virus và hàng chục triệu vi khuẩn rơi xuống mỗi mét vuông mặt đất, tỷ lệ virus gấp hàng trăm lần tỷ lệ vi khuẩn.