DMCA.com Protection Status

Hệ thống xét nghiệm hơn 40.000 mẫu mỗi ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy

Sức khỏe
Hệ thống xét nghiệm tự động Aptio Automation xử lý hơn 40.000 mẫu mỗi ngày giúp rút ngắn quy trình từ 118 bước xuống còn 68 bước.