Hệ thống y tế sẽ thế nào với 2 kịch bản lây lan nCoV?

Sức khỏe
Số người lây nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn sẽ khiến ngành y tế bị quá tải, người tử vong tăng cao, kịch bản này đã xảy ra tại Trung Quốc và Italy.