Hiểm họa khó lường từ hội chứng nhà kín

Sức khỏe
Những người sinh sống hay làm việc lâu trong nhà kín thường bị khó thở, đau đầu, mỏi cơ, đau khô họng,... Tuy nhiên, đa số đều không biết đó là hội chứng gì.
Xem thêm