Hình bán nguyệt trên móng tay tiết lộ tình trạng sức khỏe của bạn

Sức khỏe
Hình bán nguyệt trên móng tay lớn, bạn có vấn đề về tim mạch; nó đột nhiên biến mất là dấu hiệu rối loạn tuần hoàn, thiếu sắt, vitamin B12...