Hôm nay, nắng nóng bước vào đợt kỷ lục mới

Sức khỏe
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây gây ra hiệu ứng gió phơn nên từ hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng dài ngày tới.