Keo bịt vết thương hở trong 60 giây

Sức khỏe
Keo sinh học MeTro có thể bịt kín vết thương hở trong 60 giây, được kỳ vọng loại bỏ việc khâu, ghim vết thương.