Kháng kháng sinh đe dọa sự sống của con người

Sức khỏe
Kháng sinh là hợp chất có khả năng chống khuẩn tuy nhiên, vi khuẩn nguy hiểm đang dần trở nên không sợ kháng sinh bởi sự lạm dụng của con người.