Kháng thuốc vì mua bán kháng sinh không cần đơn

Sức khỏe
Mua bán kháng sinh dễ dàng mà không cần đơn gây tác hại khôn lường với sức khỏe và gánh nặng kinh tế do kháng thuốc kháng sinh.