DMCA.com Protection Status

Khẩu trang không thể cản được bụi ô nhiễm ở miền Bắc

Sức khỏe
Với tình trạng ô nhiễm không khí đáng lo ngại tại miền Bắc, khẩu trang che bụi cũng không thể cản được tất cả bụi mịn, bụi nano ảnh hưởng tới sức khỏe.